Uzależnieniom stop!

Co roku na początku grudnia uczniowie naszej szkoły podejmują ważne tematy związane z profilaktyką uzależnień.

W tym roku po raz pierwszy w projekcie udział wzięli, oprócz uczniów klas gimnazjalnych, uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej.

Klasy podjęły wyzwania konkursowe i przygotowywały scenki, gazetki klasowe oraz plakaty w jednym z wylosowanych obszarów:

Klasy  czwarte – Papierosy

Klasy piąte – Uzależnienia od telefonów

Klasy szóste – Alkohol

Klasy siódme – Narkotyki

Klasy drugie – Uzależnienia od Internetu ( media społecznościowe…)

Klasy trzecie –Dopalacze

W wyniku przeprowadzonej prezentacji w trakcie apelu oraz po ocenie wykonanych plakatów i gazetek jury w składzie:

– P. Elżbieta Michałowska- pracownik socjalny GOPS Lipka

– P. Hanna Panknin- bibliotekarz szkolny

– P. Danuta Buda- wicedyrektor

– P. Beata Glugla- Staniewska- pielęgniarka szkolna

– P. Barbara Lupa- pedagog szkolny

wyłoniło zwycięskie klasy.

W grupie klas IV-VI:

I miejsce zajęła klasa IVc pod opieką p. M. Wieckiej

II miejsce – klasa VIa przygotowana przez p. W. Łańcuckiego

III miejsce- klasa VIb z p. K. Felisiak- Dynkowską

W grupie starszej – klasy VII i II-III oddz.gimanzjalne:

I miejsce- klasa IIb z p. I. Piwowarską

II miejsce – klasa IIa –p. A. Gortat- Kruk

III miejsce- klasa VIIa- p. W. Urban

Ponadto przeprowadzony został, pod okiem p. Wandy Urban, konkurs wiedzowy.

A oto wyniki:

I miejsce- Kamila Blachowska klasa IIa

II miejsce – Klaudia Słodowicz klasa IIb

III miejsce- Adrian Babiak i Łukasz Herbuś klasa IIa

Wyróżnienie- Filip Glugla- Staniewski

Uczniowie mogli sprawdzić także swoją wiedzę w konkursie –krzyżówka profilaktyczna.

Wszystkim uczniom gratuluję pomysłowości, kreatywności i świetnej organizacji.

 

Barbara Lupa- pedagog szkolny