Logopedia

Bardzo ważnym zadaniem szkoły jest roztaczanie właściwej opieki nad kształtowaniem się mowy dziecka.

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole styka się z wieloma dotychczas obcymi mu zadaniami i problemami, poznaje nowe koleżanki, kolegów. Poznaje otoczenie, nauczycieli, środowisko. Chce „wypaść” jak najlepiej, pozyskać sobie towarzyszy zabaw. Ważne jest więc, by uczeń klasy pierwszej – na miarę wieku – posiadał w miarę bogaty zasób słownictwa, logiczną, składniową i gramatyczną formę wypowiedzi, ale przede wszystkim czystą i wyraźną wymowę.

Zaburzeniami i wadami wymowy w naszej szkole zajmują się logopedzi. Pani mgr Gabriela Mędrek-Maza i mgr Dorota Bujkiewicz w wyniku badań przesiewowych u progu klasy pierwszej stwierdzają stopień i rodzaj zaburzeń wymowy. Prowadzą terapię logopedyczną do momentu uzyskania przez dziecko umiejętności poprawnej wymowy. Nie są im obce podstawowe pojęcia logopedyczne, mają świadomość roli poprawnej wymowy, wpływu zaburzeń mowy na kształtowanie się osobowości dziecka oraz oddziaływania na jego karierę szkolną. Dbają o to, by zapewnić dziecku terapię logopedyczną odgrywającą bardzo ważną rolę, w ogólnym kształtowaniu mowy dziecka, które stanowi warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W roku szkolnym 2022/2023 terapią logopedyczną zostało objętych 52 dzieci.