Żywa lekcja historii🏺📜🗡️🛡️

Muzeum Ziemi Złotowskiej w naszej szkole 😊
Cóż to była za lekcja❤️
Gościliśmy Panów  Jerzego Jelonka – asystenta muzealnego i Grzegorza Mrozika – opiekuna ekspozycji, którzy to powiedzieli całej społeczności szkolnej o Powstaniu Wielkopolskim.
Było to powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość.
Takich lekcji chcemy więcej👌😍🇵🇱📜🗡️
 
Gabriela Mędrek-Maza