Gordonki

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE „GORDONKI”

 

Zajęcia muzyczno-rytmiczne „GORDONKI” to dwie grupy zespołów prowadzonych w ramach zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej na ul. Gajowej 4 od września 2015 roku. Na zajęcia te dwa razy w tygodniu uczęszczają dzieci z klas I-III edukacji wczesnoszkolnej. Spotkania te opierają się na koncepcji nauczania muzyki według teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona, amerykańskiego profesora, pedagoga, jazzmana i multiinstrumentalisty.

Opierając się na muzycznym dekalogu dzieci rozwijają swoje muzyczne zdolności i umiejętności. Uczą się muzycznego dialogu. Rozwijają swoją muzykalność poprzez inkulturację, imitację i asymilację. Doskonalą umiejętności wokalne i taneczne. Wzbogacają swój język muzyczny poprzez poszerzanie słownika słuchowego i wykonawczego. Uczą się śpiewać w grupie – chórze jak i wykonywać określone choreografie w zespole. Rozbudzamy w nich motywację do zajmowania się muzyką poprzez celowe organizowanie sytuacji edukacyjnych ujawniających ich kreatywność.

Dzięki zajęciom muzyczno-rytmicznym dzieci :

  • poznają wiele utworów muzycznych,
  • poznają zasady śpiewania w chórze,
  • poznają prawidłową emisję głosu,
  • tworzą melobajki,
  • tworzą choreografie taneczne,
  • występują na deskach sceny szkolnej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz podczas różnych przeglądów muzycznych,
  • rozwijają swoje talenty i zdolności artystyczne,
  • rozwijają się intelektualnie w szerokim tego słowa znaczeniu.

Prowadząca zajęcia: Sylwia Pyrc