Zadbajcie o siebie, zadbajcie o bliskich :)

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce docierają do mnie niepokojące informacje, że nasi podopieczni widziani są w sklepach. Szkoły zamknięto po to, aby dzieci przebywały w domu. Proszę Was uchrońcie dzieci, siebie i osoby starsze właśnie poprzez pozostawienie w domu.Jestem mamą i wiem, że są sytuacje wyjątkowe i wiem, że czasami nastolatków trzeba mocno przekonywać. Ale wiemy, że tylko stosowanie się do poleceń służb sanitarnych stanowi pewien rodzaj ochrony. Zadbajcie o bliskich, zadbajcie o siebie 🙂