Informacja o projekcie

Uwaga ! Rozpoczynamy  rekrutację  uczestników
do Projektu pt. „Ja w Internecie”

Ukończyłeś 25 lat?

Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości Internetu!

Zajęcia  w Projekcie będą obejmowały 12 godzin zegarowych szkoleń komputerowych  przypadających na  uczestnika. Będą odbywały się w kolejnych  3 dniach  po 4 godziny w terminie od listopada  2018 roku do maja 2019 roku.

Miejsce realizacji szkolenia – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce, ul Szkolna 6.

Podczas szkoleń każdego dnia Uczestnicy otrzymają  posiłek. Wszyscy uczestnicy otrzymają pendrive,  materiały szkoleniowe i gadżety promujące Projekt.

Uczestnik szkoleń może wybrać jeden interesujący go obszar tematyczny spośród sześciu:

I – Rodzic  w Internecie

II – Moje finanse i transakcje w sieci

III – Działam w sieciach społecznościowych

IV- Tworzę własną stronę internetową

V– Rolnik w sieci

VI– Kultura w sieci

Rekrutacja uczestników rozpoczyna się  20 listopada 2018 roku.

Mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 25 lat, będące mieszkańcami woj. wielkopolskiego w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod  kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

Formularz uczestnictwa: Pobierz

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym: Pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych: Pobierz

Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Ja w Internecie”: Pobierz

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy
w Lipce lub bezpośrednio do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Lipce – pokój 110

Więcej informacji o szkoleniu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce

ul. Szkolna 6

77 – 420 Lipka

Tel. 67 266 50 22 wew. 32

Tel. kom. 693 320 268