Ale radości z nowych zajęć w naszej szkole 

 
Dogoterapia, zwana również kynoterapią, to metoda rehabilitacji, w której odpowiednio wyszkolony pies, umiejętnie prowadzony przez opiekuna-terapeutę, po kursie behawioralnym odgrywa rolę motywatora. Podstawowe cele dogoterapii to zaspokojenie potrzeby bliskiego i ciepłego kontaktu. Relacja z czworonogiem opiera się na bezwarunkowej akceptacji i miłości, dzięki czemu zaspokaja potrzebę bliskości. Nieco wyższa temperatura ciała psa względem temperatury ciała człowieka oraz jego zdolność do obrony daje poczucie ciepła i bezpieczeństwa, którego potrzebują przede wszystkim małe dzieci.  Do naszej szkoły co środę przyjeżdża pies rasy Malamut Alaskan wabi się  Songo Jest uwielbiany przez wszystkie dzieci i młodzież szkolną
 
Gabriela Mędrek-Maza

Z małej Lipki w wielki świat

13 września  na spotkaniu z ósmoklasistami gościliśmy pana Jakuba Wiśniewskiego, absolwenta naszej szkoły. Towarzyszył mu były dyrektor, pan Ryszard Pacholik.

Pan Jakub uświadomił naszym uczniom, że chcieć to móc, dlatego trzeba stawiać sobie poprzeczkę wysoko i nigdy nie przejmować się porażkami. Kiedy w 2005 roku ukończył naszą szkołę, rozpoczął naukę w LO w Złotowie. Po maturze złożył podania na najlepsze wydziały prawa w Polsce. Dostał się do kilku uczelni, ale wybrał Uniwersytet Warszawski. W czasie studiów angażował się w działalność społeczną, ale też pracował w kancelariach prawnych. Przez kilka miesięcy, w czasie polskiej prezydencji w UE, pracował też w Kancelarii Premiera. Potem podjął kolejne wyzwanie i dostał się do Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii, gdzie zajmował się kontraktami i zamówieniami publicznymi oraz modelami współpracy podmiotów publicznych i prywatnych.

To jednak nie koniec. Pan Jakub nie spoczął na laurach i nakreślił sobie długofalowy plan rozwoju. Marzył o studiach w Stanach Zjednoczonych i marzenie zrealizował. Ukończył bowiem wydział administracji publicznej na Uniwersytecie Columbia. Potem studiował na Harvardzie, jednej z najbardziej renomowanych uczelni świata. Jeśli los nadal będzie dla pana Jakuba łaskawy,  to być może wkrótce zostanie on konsulem RP w Stanach Zjednoczonych.

Trzymamy mocno kciuki!

Zofia Łańcucka

Opracowanie: Gabriela Mędrek-Maza

 

Spis powszechny

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis „wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia”,