Lekcja języka polskiego – Zabawa w teatr

O przemienności pór roku 
??????????
Inna niż zawsze,?⚱️⚱️⚱️
lekcja języka polskiego.
Zabawa w teatr. ???
Aktorzy z klasy 5b i 5c przedstawiali
mit o Demeter i Korze.
 
Gabriela Mędrek-Maza
 
 

„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Samorząd Uczniowski jak co roku zaprasza do udziału w rodzinnym świątecznym konkursie plastycznym.

 1. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności artystycznych wśród dzieci poprzez posługiwanie się wzbogaconymi technikami plastycznymi, pobudzenie ich kreatywności oraz propagowanie tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. Dodatkowo dziecko angażuje całą rodzinę do wykonania wspólnej świątecznej pracy plastyczno-technicznej, która pozwoli poczuć wszystkim domownikom nadchodzącego ducha świąt.

 

 1. Prace powinny być przestrzenne. Mogą mieć dowolną formę i wielkość, wykonane  z różnych materiałów różnymi technikami.

 

 1. Termin i warunki dostarczenia prac:
 • 1 osoba – 1 praca lub wykonanie przez 2-osoby (rodzeństwo uczęszczające do naszej szkoły),
 • praca powinna zawierać karteczkę z informacją: imię, nazwisko oraz klasa do której uczęszcza dziecko,
 • pracę należy dostarczyć do 14 grudnia 2021 r. i przekazać nauczycielom:

– p. A. Gortat-Kruk

– p. G. Mędrek – Maza

– p. K. Ogierman

– p. S. Pyrc,

 • Ogłoszenie wyników konkursu 22 grudnia podczas wigilii klasowych ( w tym dniu po ogłoszeniu wyników uczniowie będą mogli zabrać swoje świąteczne prace do domów).

 

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży naszej szkoły.

 

 1. Uczniowie będą oceniani w jednej kategorii, jako klasy I-VIII.

 

 1. Oceniana będzie pomysłowość, dokładność, estetyka i wkład pracy ucznia oraz rodziny w przygotowanie SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ.

 

 1. O przyznaniu nagród zadecyduje powołana w tym celu Komisja. Autorzy pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca otrzymają indywidualne nagrody. Przewidziane są również wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział w konkursie.

 

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich przekazanych prac oraz zgodę na ich publikację.

 

 1. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zorganizowania konkursu plastycznego pt. „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”, organizowanego przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce.

 

 1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

       Czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców :o)

Sylwia Pyrc

#BohaterON ???

W październiku i listopadzie bieżącego roku, uczniowie klas IV-VIII wzięli w ogólnopolskiej  akcji „BohateronON w Twojej szkole”, mającej na celu uhonorowanie Powstańców Warszawskich. Na lekcji historii uczniowie poznali przyczyny, przebieg oraz skutki Powstania Warszawskiego. Chętni wykonali kartki dla Powstańców. Zawarli w nich osobiste podziękowania i ogromną wdzięczność za walkę o wolną Polskę. Kartki zostały przesłane na adres Fundacji Sensoria.

Danuta Buda

Szkoła do Hymnu!

??????????11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.
10 listopada o godzinie 11.11 wszyscy zaśpiewaliśmy hymn. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami ❤️??
 
Gabriela Mędrek-Maza