KAMPANIA „Drugie życie”

W trakcie dorocznych Mikołajek organizowanych przez Wójta Gminy Lipka Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze propagowało kampanię DRUGIE ŻYCIE- Transplantacja- masz dar uzdrawiania.

Akcję zapoczątkowała nasza absolwentka Natalia Szefler ( obecnie uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pile), która zwróciła się do MOPR-u z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu akcji informacyjnej.

W trakcie rozmów z uczestnikami imprezy plenerowej uczennice przekazywały ulotki oraz udzielały informacji na temat kampanii.

Dostrzegając zainteresowanie problemem postaramy się włączyć na stałe powyższe działania do planu  pracy MOPR.

Opiekun MOPR – Barbara Lupa XII 2017r.