Hymn szkoły

Ref. Janie Pawle II wspieraj nas, Janie Pawle II wspomóż nas,

wszak szczególne miejsce w Twoim sercu ma, nasza Polska Ojczyzna Twa.

Uczyłeś kochać Boga i ludzi, uczyłeś kochać swoją Ojczyznę,

umiłowane nasze dziedzictwo i narodową naszą spuściznę.

Ref. Janie Pawle II wspieraj nas, Janie Pawle II wspomóż nas,

wszak szczególne miejsce w Twoim sercu ma, nasza Polska Ojczyzna Twa.

2. O Janie Pawle niech to dziedzictwo, któreś Maryi zawierzył całe,

dziś umocnione Twoją modlitwą, wzrasta w miłości Bogu na chwałę.

Ref. Janie Pawle II wspieraj nas, Janie Pawle II wspomóż nas,

wszak szczególne miejsce w Twoim sercu ma, nasza Polska Ojczyzna Twa.

Załączniki: