Wielkanocne życzenia!

Niechaj Wielkanocne życzenia,
pełne nadziei i miłości,
przyniosą  radość, pokój oraz wzajemną życzliwość
wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom i Przyjaciołom
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła

Ewa Polańska-Ciechanowska