Praca metodą projektową

Klasa Ia na zajęciach języka angielskiego przyswaja wiedzę nie tylko za pomocą ćwiczeń i podręczników, ale bardzo chętnie włącza się  w metody projektowe na lekcjach. Śpiewają piosenki, uczą się wierszyków oraz tworzą kolorowe plakaty mające pomóc przyswajać im słownictwo. Na lekcjach gości nie tylko nauka, ale i dobra zabawa. 
Oto krótka relacja foto.
tekst i foto: K. Felisiak-Dynkowska