Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.     Przedstawicile Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia i wręczyli bukiety kwiatów na ręce Dyrekcji, a wszystkim Pracownikom słodki upominek.
🌹🌹🌹🌹🌹🧁🧁🧁🧁🧁🧁
I  również z tej okazji 13 października 2023 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów z klasy V a i Vb. Młodzi artyści pod kierunkiem nauczycieli p. Krzysztofa Redzimskiego i p. Tomasza Koniarka przygotowali program artystyczny, wyrażając w ten sposób podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uroczystość tę uświetnił chór Gama i występ taneczny dziewcząt przygotowany przez p. Violettę Wolną.
 
Gabriela Mędrek-Maza
,