Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce