Otwarcie „Klasy pod Wiatą”

Nareszcie jest!
29.09.2017 odbyło się uroczyste otwarcie „Klasy pod Wiatą”. Pani dyrektor Ewa Polańska-Ciechanowska z radością oznajmiła zaproszonym gościom oraz reprezentującym szkołę klasom 6 ukończenie budowy wiaty i możliwość korzystania z niej podczas przerw i zajęć. Nie obyło się bez słów podziękowań dla wszystkich, którzy wsparli powstanie nowego obiektu na terenie szkoły oraz małego poczęstunku.
Jeszcze raz chcemy bardzo podziękować za okazana pomoc i wsparcie, a najlepiej uczynimy to słowami naszego patrona, Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma. lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.  

Karolina Felisiak-Dynkowska