KARTA ZGŁOSZENIOWA II POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI