Zdrowie i profilaktyka  (NIE TYLKO w KWIETNIU)

Zdrowie i profilaktyka (NIE TYLKO w KWIETNIU) – pod takim hasłem przebiegały działania podejmowane w naszej szkole w kwietniu i maju.

 

Rozpoczęliśmy od spotkania młodzieży ze specjalistą w zakresie terapii manualnych Panem Henrykiem Szczepańskim.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli także zainteresowani rodzice, terapeuta wraz  z asystentką Panią Kamilą przekazali nam mnóstwo wiedzy na temat dbania o kręgosłup. Wykład przeplatany był licznymi pokazami i ćwiczeniami, które uczniowie mogli wykonać pod czujnym okiem fachowców. Po oficjalnym spotkaniu Pan Henryk udzielał dodatkowych porad indywidualnych w zakresie wad postawy uczniom i ich rodzicom.

Kolejnym naszym gościem był dietetyk kliniczny Pani Sylwia Jędrzejczyk- Pazdzioch. Trzy grupy wiekowe ( klasy I-III, IV-VI i VII-II,III) wzięły udział w ciekawej prelekcji dotyczącej zdrowego żywienia połączonej z pokazem. Po spotkaniu uczniowie mogli skorzystać z indywidualnej porady.

Kolejnym działaniem były zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III i IV. Zajęcia pt „ Zanim spróbujesz” przeprowadził nasz wieloletni partner Pan Wiktor Blichowski ( Pracownia Uzależnień Na Progu).

Kilka dni później gościliśmy na zajęciach psychologa realizującego ważny dla nas temat „ Fonoholizm”. Zajęciami tymi objęci zostali uczniowie klas V, VI i VII.

Natomiast uczniowie klas II oddziałów gimnazjalnych już w maju uczestniczyli w warsztatach „Debata profilaktyczna”.

Zwieńczeniem naszych oddziaływań prozdrowotnych był koncert profilaktyczny pt. „Wolnym być” w wykonaniu terapeuty uzależnień Pana Przemysława Siciarza. Wielką wartością tego przekazu był fakt, iż teksty, które Pan Przemek wykonywał powstały w oparciu o jego doświadczenia wyniesione z pracy z ludźmi uzależnionymi. Wielokrotnie podczas koncertu usłyszeliśmy przestrogę, że najlepszym sposobem, aby się nie uzależnić jest być czystym, być wolnym. W czasie rozmów z uczniami podkreślali oni, że dla nich „te piosenki były prawdziwe, bo wypływały z doświadczeń człowieka, który na co dzień spotyka się z niełatwymi sytuacjami…”

Przemysław Siciarz jest  wokalistą, autorem tekstów i jednym z założycieli zespołu GOOOD.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9XrqEKsCMA

Środki  na zrealizowanie powyższych działań pozyskaliśmy z Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Lipce.

Barbara Lupa