Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce

Piątek, 26 czerwca 2020r.

8.00 – Msza św.

(uczniowie przybywają do kościoła pod opieką rodziców; uczestnicy mszy powinni mieć maseczki i zachowywać 1,5m dystans)

 

Uroczystość rozdania świadectw

(ze względu na obowiązujące wytyczne GIS, MZ i MEN prosimy uczniów o przybycie dokładnie na wskazaną w harmonogramie godzinę)

GODZINA

FRONT SZKOŁY

(ul. Szkolna)

 

GODZINA

BOISKO SZKOLNE
(ul. Szkolna)

9.15 – 10.45

Klasy 8a, 8b

 

10.00 – 10.30

Klasy 2a, 2b

 

 

 

10.45 – 11.15

Klasy 1a, 1b, 1c

11.00 – 12.30

Klasy 3a, 3b, 3c

 

11.30 – 12.00

Klasy 4, 7a, 7b

 

 

 

12.10 – 12.40

Klasy 5a, 5b, 5c

 

 

 

12.50 – 13.20

Klasy 6a, 6b, 6c

 

 

Inne informacje:

  1. W dniu zakończenia roku szkolnego nie będą kursowały autobusy.
  2. Ze względów bezpieczeństwa, brama wjazdowa na boisko szkolne będzie zamknięta. Prosimy korzystać z parkingu za szkołą.
  3. Uczniowie odbierający świadectwa przy wejściu od strony boiska szkolnego (klasy 1-2 oraz 4-7) proszeni są o ustawianie się alfabetycznie rzędami w wyznaczonych miejscach, w odstępach 1,5m; wszystkich obowiązują maseczki ochronne lub przyłbice.
  4. Rodzice obecni podczas zakończenia, proszeni są o ustawienie się z tyłu,
    z zachowaniem obowiązującego dystansu; wszystkich obowiązują maseczki ochronne lub przyłbice.
  5. Po odebraniu świadectwa prosimy o opuszczenie terenu szkoły.
  6. W razie niemożliwości przybycia po odbiór świadectwa o wskazanej w harmonogramie godzinie prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcą i odbiór świadectwa
    w sekretariacie szkoły w dogodnym terminie.