zał.nr 1 do pr wych Zadania podjęte do realizacji w SP w ramach kształtowania postawy patriotycznej – WERSJA PDF