Statut Szkoły Podstawowej w Lipce KS- 18.09.2018 z wagami