09. Przedmiotowe zasady ocenieniania_Maximal (1) (2)