Ubezpieczenie NNW 2019/2020

W załączeniu komplet dokumentów dot. ubezpieczenia

1.      
Ogólne warunki ubezpieczenia
2.      
Tabela z zakresem i wysokością świadczeń
3.      
Informacja o sposobie zgłaszania roszczeń
4.      
Informacja RODO

Załączniki: