Semestralne spotkania z rodzicami

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce

na spotkania podsumowujące pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018.

Plan spotkań:

22 stycznia 2018 r. PONIEDZIAŁEK

1.Godz. 15.00 – Spotkania z wychowawcami – klasy I-III; ul. Gajowa 4

2.Godz. 16.00 – Spotkanie ogólne Rodziców – sala gimnastyczna, ul. Szkolna 6

Spotkanie z p. Psycholog Hanną Olencką

  1. Kiedy smartfon może stać się zagrożeniem dla rozwoju dziecka?

3.Godz. 16.30 – – Spotkania z wychowawcami – klasy IV-VII, oddziały gimnazjalne; ul. Szkolna 6

Serdecznie zapraszam do udziału w obu  częściach spotkania.

Ewa Polańska-Ciechanowska