UWAGA! – ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Z RODZICAMI!

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce,

Spotkanie z Rodzicami podsumowujące pracę w pierwszym semestrze odbędzie się w dniu 18 lutego br. (wyjątkowo we wtorek).

Plan spotkania:

16.00 – szkolenie dla Rodziców i Nauczycieli – „ Internet – przed czym chronić, do czego zachęcać”; sala gimnastyczna

17.00 – Spotkania z Wychowawcami w klasach – WSZYSTKIE ODDZIAŁY! (Klasy ósme – PROCEDURY EGZAMINACYJNE- szkolenie dla Rodziców), ul. Szkolna oraz ul. Gajowa.

Zachęcam do udziału w spotkaniu, również w jego pierwszej części, bacząc na problemy,
przed którymi wspólnie stajemy i szanse, jakie stwarza rozsądne korzystanie z Internetu.

Liczę na Państwa obecność

Ewa Polańska-Ciechanowska