Równać Szanse 2018 – wyjazd na szkolenie dla koordynatorów

W dniach od 6 do 8 kwietnia w Warszawie odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu grantowego Równać Szanse 2018. Z ramienia naszej szkoły udał się na na nie Tomasz Gręba reprezentujący także Spółdzielnię Uczniowską „Nie ma lipy!”. Teraz pora na napisanie wniosku. W programie może wziąć udział młodzież w wieku od 13 do 19 lat. Program trwa 15 miesięcy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z T. Grębą lub przedstawicielami spółdzielni (prezes Klaudia Słodowicz). Chętnych zapraszamy!