PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU W KLASACH I-III

W piątek – klasy edukacji wczesnoszkolnej podsumowały pierwszy semestr swojej pracy. Pani dyrektor wraz z wychowawczyniami wręczyła uczniom dyplomy oraz przypinki za doskonałe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Dzieci zasłużyły na chwilę wypoczynku, pamiętając jednak o bezpieczeństwie podczas ferii. Bez względu na prognozy pogody – czekamy na śnieg i przygotowujemy sanki :o)

Art. i fot.

S. Pyrc

E. Paczkowska