Zmiany organizacji nauczania zdalnego – egzamin próbny!