Konkurs „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy – nie wyrzucamy”

Szkoła Podstawowa w Lipce przystąpiła do konkursu „Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe. Zbieramy – nie wyrzucamy”. Organizatorem konkursu jest Związek Gmin Krajny w Złotowie. Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami oraz upowszechnienie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych środowisku.

Zbiórka makulatury, zużytych baterii i telefonów komórkowych trwać będzie do 25 maja 2018 r. W ramach konkursu dla zwycięskich szkół zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Makulaturę, zużyte baterie i telefony komórkowe można oddać w budynku Szkoły Podstawowej w Lipce przy ul. Szkolnej.

Zachęcamy wszystkich uczniów oraz ich rodziców do włączenia się w ekologiczną akcję.

Wanda Urban