Komunikaty Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce

  1. Zmiana organizacji pracy Szkoły w związku z egzaminami zewnętrznymi.

Zgodnie z informacjami podanymi we wrześniu 2018 r. przypominam, że dni 12, 15,16 i 17 kwietnia 2019 r.  są wolne od zajęć dydaktycznych w związku z egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasisty. W tych dniach organizujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich dzieci, których Rodzice złożą deklaracje obecności (w załączeniu) do dnia 10 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Szkoły lub u wychowawców klas. Zapewniamy zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, planowe posiłki oraz dojazdy do Szkoły zgodnie z rozkładem jazdy.

2. Zmiana organizacji pracy Szkoły w związku z zapowiedzianą akcją strajkową nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.

W związku z planowaną  na dzień 8 kwietnia akcją strajkową  ZNP oraz sytuacją,   że  informację o rzeczywistej liczbie  strajkujących nauczycieli otrzymam w dniu 8 kwietnia br., oznajmiam, że zapewnimy opiekę uczniom, którzy tego dnia przyjdą do Szkoły. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku Szkoły przy ul. Szkolnej 6.
Proszę Rodziców uczniów klas I-III o przyprowadzenie dzieci do głównego budynku Szkoły. Zapewniamy w tym dniu planowe posiłki oraz dojazd do Szkoły zgodnie z rozkładem jazdy autobusów.

              Szanowni Rodzice, zapewniam, że wspólnie z wicedyrektorami i niestrajkującymi pracownikami  Szkoły zapewnimy bezpieczeństwo oraz opiekę dzieciom.  Proszę jednakże o wyrozumiałość, śledzenie komunikatów oficjalnych oraz przekazywanych  w dzienniku elektronicznym, na stronie  internetowej szkoły, portalach społecznościowych  oraz w systemie SMS Gminy Lipka.

  Ewa Polańska- Ciechanowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce

Załączniki:

  • pdf Deklaracja
    Wielkość pliku: 92 KB Pobrania: 303