Regulamin i karta zgłoszeniowa III Powiatowego Konkursu Piosenki – Lipka 2021