II TYDZIEŃ  ŚWIADOMOŚCI  DYSLEKSJI

W tym roku po raz drugi włączyliśmy się  w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Tegoroczne hasło to: „Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”.

W czasie trwania akcji przeprowadziliśmy konkursy, akcje, zabawy, warsztaty.

W czasie zajęć świetlicowych p. Dorota Romanek przygotowała plakat promujący tegoroczną akcję.

Odbyły się trzy konkursy ( Szkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem, Dyktando szkolne, Opowiadanie z 12 trudnymi wyrazami),  które przygotowała, pilotowała, a następnie sprawdzała p. Danuta Buda- polonista.

Pedagog Barbara Lupa- przeprowadził badanie tempa czytania w klasach V.

Odbył się trening sprawności grafomotorycznej oraz myślenia logicznego– warsztaty origami oraz naukę układania tangramów tapoprowadziła p. Dorota Bujkiewicz ( logopeda).

Uczniowie uczestniczyli także w lekcji wychowania fizycznego, podczas której p. Przemysław Bujacz pokazywał ciekawe ćwiczenia rozwijające obie półkule, ćwiczenia związane z przekraczaniem osi ciała, a także zabawy rzutne i skoczne.

Warsztaty z zakresu podnoszenia własnej motywacji oraz odkrywania mocnych stron i talentów przeprowadziła p. Katarzyna Ogierman- szkolny psycholog.

Natomiast trening kreatywnego myślenia poprowadziła dla uczniów klas V i VI p. Barbara Lupa- nauczyciel terapeuta pedagogiczny.

Nauczyciel plastyki p. Aneta Gortat- Kruk przeprowadził konkurs Trudny zwierzak– uczniowie wykonywali prace techniką dowolną, rysując zwierzę z trudnością ortograficzną w nazwie.

Uczniowie klasy Ia pod opieką p. Ewy Paczkowskiej wykonali natomiast ilustracje do baśni J. Ch. Andersena „ Brzydkie kaczątko”.

Odbyło się także Czytanie na dywanie. Uczniowie klas VII i III gimn. przygotowali ( pod okiem terapeuty pedagogicznego B. Lupa) baśń „ Calineczka”, którą pięknie zaprezentowali klasie Ia. Po wysłuchaniu baśni uczniowie odpowiadali na pytania do zaprezentowanych ilustracji.

Uczniowie klas V wzięli udział w turnieju „ Wiem wszystko”, który przygotowała p. Danuta Buda.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w projekt.

Organizator Barbara Lupa.

Podobnie jak w ubiegłym roku, już dziś deklarujemy udział w kolejnej edycji Tygodnia Świadomości Dysleksji.

« z 2 »