Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego

 

6.50-7.50

Świetlica przy ul. Szkolnej i Gajowej – wg planu

Klasy 1-5

Klasy 6-8

8.10-9.00

Msza św.

(uczestnicy mszy powinni mieć maseczki)

OBECNOŚĆ POCZTU SZTANDAROWEGO
(pod opieką p. D.Romanek)

8.00–8.45

Indywidualne spotkania klas z wychowawcami

Sale klasowe przy ul. Szkolnej

Kl.6a – sala 305

Kl.7a – sala 104

Kl.7b – sala 205

Kl.7c – sala 106

Kl.8a – sala 209

Kl.8b – sala 206

Kl.8c – sala 107

9.15-9.50

Indywidualne spotkania klas z wychowawcami

Sale klasowe przy ul. Szkolnej

Kl.3a – sala 210

Kl.3b – sala 211

Kl.3c – sala 204

Kl.4a – sala 108

Kl.4b – sala 202

Kl.5a – sala 207

Kl.5b – sala 203

Kl.5c – sala 105

Gościnnie:

Kl.1a – sala 107

Kl.1b – sala 106

Kl.2a – sala 205

Kl.2b – sala 206

9.00–9.45

Udział klas z wychowawcami w uroczystości

pod pomnikiem

Pomnik przy GOK w Lipce

OBECNOŚĆ POCZTU SZTANDAROWEGO
(pod opieką p. D.Romanek)

Klasy 1-8

10.00-10.30

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

FRONT SZKOŁY

(ul. Szkolna)

Ok. 10.30

Odjazd uczniów autobusami

Wychowawcy sprawują opiekę nad klasą do momentu odjazdu autobusu lub odbioru dziecka przez rodzica