3 XII Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto, które zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992). Dzień miał za zadanie zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych oraz wskazać na potrzebę ich integracji z resztą społeczeństwa.

Cele dnia osób niepełnosprawnych

  • upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych,
  • przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, w tym zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne, z którymi się borykają,  
  • włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne,
  • zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją :

https://drive.google.com/file/d/137uZsXjWk2fBnJDbZVDPl-CShQ42p8Wo/view?usp=sharing

 źródło: www.pedagog.online.pl

Barbara Lupa