22 grudnia 2017

Spotkania z rodzicami

Lp. Data spotkania Przebieg spotkania
1. 17 września 2018r. 16.00- Spotkanie ogólne, Spotkania Rodziców  z wychowawcami klas I-III, IV- VIII
i  III oddz.gimn.
2. X- XII 2018r. Spotkania z Rodzicami wg potrzeb .
3. 10 grudnia 2018r. 15.00- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas I- III SP, ul. Gajowa
16.00- 17.30- Dyżur nauczycieli, ul. Szkolna
4.  4 lutego 2019r. 15.00- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas I- III SP, ul. Gajowa
16.00- Szkolenie dla Rodziców klas I- VIII i II- III oddz.gimn., ul. Szkolna
16.45 – Spotkania Rodziców z wychowawcami klas IV-VIII i III oddz.gimn.,ul. Szkolna
5. 25 lutego2019r. Rodzice uczniów klas gimn. i ósmoklasistów z zakresie organizacji i przebiegu egz.
6. 18 marca 2019r. ul. Gajowa – dyżury od godz.15.00;
ul. Szkolna, godz. 16.00 – spotkania w klasach;
godz. 16.30 – 17.30- dyżur nauczycielski.
7. 20 maja 2019r. 15.30- 17.00- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas I- III SP, ul. Gajowa
16.00- 17.30- Spotkania  z rodzicami + Dyżur nauczycieli
Font Resize
Kontrast