22 grudnia 2017

Spotkania z rodzicami

PONIEDZIAŁKOWE SPOTKANIA  Z  RODZICAMI- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce

Lp.Data spotkaniaPrzebieg spotkania
1.14 września 2017r.16.00 - Spotkanie ogólne Rodziców uczniów klas I-III SP ,
16.30- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas I-III SPul. Gajowa
2.18 września 2017r.16.00-Spotkanie ogólne Rodziców uczniów klas IV-VII i II- III oddz.gimn, ul. Szkolna
16.30- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas IV-VII i II- III oddz. gimn, ul. Szkolna
- Rodzice uczniów klas III gimn- szkolenie w zakresie warunków i form
egzaminu gimnazjalnego
3.13 listopada 2017r.14.30-15.50- Dyżur nauczycieli, ul. Gajowa
16.00-Spotkanie ogólne Rodziców uczniów klas I-VII i II- III oddz. gimn, ul. Szkolna
17.00- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas IV-VII i II-III oddz. gimn., ul. Szkolna
17.30-18.30- Dyżur nauczycieli, ul. Szkolna
4.11 grudnia 2017r.15.00- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas I-III SP, ul. Gajowa
16.00-17.30- Dyżur nauczycieli, ul. Szkolna
5.22 stycznia 2018r.15.00- Spotkania Rodzicówz wychowawcami klas I-III SP, ul. Gajowa
16.00-Spotkanie ogólne Rodziców uczniów klas I-VII i II- III oddz. gimn, ul. Szkolna
16.30- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas IV-VII i II- III oddz. gimn, ul. Szkolna
6.27 lutego 2018r.16.30- Rodzice uczniów klas III gimn- szkolenie w zakresie organizacji i przebiegu
egzaminu gimnazjalnego
7.12 marca 2018r.15.00- Spotkania Rodzicówz wychowawcami klas I-III SP, ul. Gajowa
16.00-17.30- Dyżur nauczycieli, ul. Szkolna
8.23 kwietnia 2018r.14.30-15.50- Dyżur nauczycieli, ul. Gajowa
16.00-Spotkanie ogólne Rodziców uczniów klas I-VII i II- III oddz. gimn, ul. Szkolna
17.00- Spotkania Rodziców z wychowawcami klas IV-VII i II- III oddz.gimn, ul. Szkolna
17.30- 18.30- Dyżur nauczycieli, ul. Szkolna
9.21 maja 2018r.15.30-17.00- Dyżur nauczycieli, ul. Gajowa
16.00-17.30- Dyżur nauczycieli, ul. Szkolna
Font Resize
Kontrast