22 grudnia 2017

Plan lekcji

Klasy I - IIIKlasa IV AKlasa IV BKlasa IV CKlasa V AKlasa V BKlasa VI AKlasa VI BKlasa VII AKlasa VII BGIM Klasa II AGIM Klasa II BGIM Klasa III AGIM Klasa III B
   PLAN LEKCJI - obowiązujący od 4 XII 2017 r.      
Dni Czas trwaniaSzkoła Podstawowa
tygodnialekcjiIaIbIcIIIIIaIIIbIIIc
P18,00 - 8,45n.zintegrowj.ang. Ł.Gn.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrowreligia
O28,55- 9,40n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrowj.ang. Ł.G.religian.zintegrow
N39,50 - 10,35n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrowreligian.zintegrown.zintegrow
I410,50 - 11,35n.zintegrown.zintegrowreligian.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
E511,50 - 12,35n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
D
Z.
W18,00 - 8,45zespół rozw.zespół rozw.n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrowj.ang. T.G.
T28,55 - 9,40n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrowj.ang. T.Gn.zintegrow
O39,50- 10,35religian.zintegrowj.ang. T.Gn.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
R410,50 - 11,35j.ang. K.n.zintegrown.zintegrowreligian.zintegrown.zintegrown.zintegrow
E511,50 - 12,35n.zintegrowreligian.zintegrowzespół wyr.z.wyr./z.rozw.zespól wyr.zespół wyr.
K
Ś18,00 - 8,45j.ang. K.n.zintegrowzespół rozw.zespół rozw.n.zintegrowreligian.zintegrow
R28,55 - 9,40n.zintegrown.zintegrown.zintegrowreligian.zintegrown.zintegrown.zintegrow
O39,50 - 10,35n.zintegrowreligian.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
D410,50 - 11,35n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
A511,50 - 12,35n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
C18,00 - 8,45n.zintegrown.zintegrowj.ang. T.G.j.ang. Ł. G.n.zintegrowzespół rozw.zespół rozw.
Z28,55 - 9,40n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrowj. ang. T.G.
W39,50 - 10,35n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrowj. ang. T.G.n.zintegrow
A410,50 - 11,35n.zintegrown.zintegrowreligian.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
R511,50 - 12,35zespół wyr.zespół wyr.n.zintegrowreligian.zintegrown.zintegrow
T.
P18,00 - 8,45n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrowj. ang. Ł.G.n.zintegrown.zintegrow
I28,55 - 9,40n.zintegrown.zintegrown.zintegrowj.ang. Ł.G.n.zintegrown.zintegrowreligia
Ą39,50 - 10,35religiaj.ang. Ł.G.n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
T410,50 - 11,35n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
E511,50 - 12,35zesp. wyr.n.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrown.zintegrow
K
Klasa IV A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45w-f dz.w-f dz.w-fplastykagodz.wych
28:55 - 9:40muzykamatematykaj.angielskihistoriaj.polski
39:50 - 10:35j.polskiprzyrodamatematykamatematykaw-f
410:50 - 11:35j.angielskij.polskij.polskij.polskij.angielski
511:50 - 12:35matematykainformatykatechnikaprzyrodareligia
612:50 - 13:35w-f chł.w-f chł.religiaz.wyr.z mat.
713:40- 14:25
Klasa IV B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45w-fw-fprzyroda przyrodagodz. wych
28:55 - 9:40matematykaplastykamatematykamatematykaj.polski
39:50 - 10:35muzykamatematykaj.polskiw-ftechnika
410:50 - 11:35j.polskij.angieslkiw-fj.angielskihistoria
511:50 - 12:35religiaj.polskireligiaj.polskij. angielski
612:50 - 13:35informatykaz.wyr.z j.pol.
713:40- 14:25
Klasa IV C
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45w-fw-fhistoriaw-fgodz. wych
28:55 - 9:40j.polskiprzyrodaw-fj.angielskimatematyka
39:50 - 10:35j.angielskimatematykaj.polskiplastykaj.polski
410:50 - 11:35muzykainformatykareligiamatematykaj.angielski
511:50 - 12:35matematykaj.polskiprzyrodaj.polskitechnika
612:50 - 13:35z.wyr.z j. pol.religia
713:40- 14:25
Klasa V A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45plastykaprzyrodaj.polskij.polskigodz.wych
28:55 - 9:40w-fw-fmatematykamatematykaw-f
39:50 - 10:35matematykazaj.techniczneprzyrodaprzyrodamatematyka
410:50 - 11:35zaj.komputerowej.polskij.angielskimuzykaj.polski
511:50 - 12:35j.polskij.angielskiw-freligiaj.polski
612:50 - 13:35z.wyr.z mat.historiareligiaWDŻj.angielski
713:40- 14:25
Klasa V B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45matematykaj.polskimatematykamatematykagodz. wych
28:55 - 9:40przyrodazaj.tech.j.polskiw-fw-f
39:50 - 10:35j.polskiw-freligiaj.polskij.polski
410:50 - 11:35j.angielskimatematykaprzyrodaj.angielskiprzyroda
511:50 - 12:35plastykahistoriaw-fmuzykaj.angielski
612:50 - 13:35zaj.komp.j.polskizaj.wyr.z mat.religia
713:40- 14:25WDŻ
Klasa VI A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45WDŻmuzykazaj.tech.religiagodz. wych
28:55 - 9:40j.polskij.polskihistoriaj.polskiplastyka
39:50 - 10:35matematykamatematykaw-fmatematykamatematyka
410:50 - 11:35historiaw-fj.polskij.polskij.angielski
511:50 - 12:35zaj.komp.przyrodareligiaprzyrodaprzyroda
612:50 - 13:35j.angielskimatematykaw-fj.polski
713:40- 14:25z.wyr.z j.pol.j.angielskiw-f
Klasa VI B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45 j.polskij.polskimatematylaj.polskigodz.wych
28:55 - 9:40j. angielskiprzyrodaj.polskimuzykamatematyka
39:50 - 10:35zaj.komp.historiaj.angielskimatematykaplastyka
410:50 - 11:35przyrodamatematykareligiahistoriaj.polski
511:50 - 12:35w-freligiaprzyrodaj.polskij.angielski
612:50 - 13:35matematykaw-fw-fzaj.tech
713:40- 14:25z.wyr.z mat.w-f
Klasa VII A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45matematykachemiamatematykamatematykagodz. wych
28:55 - 9:40geografiabiologiageografia j.polskij.angielski
39:50 - 10:35j.niemieckimuzykaj.polskij.niemieckimatematyka
410:50 - 11:35fizykafizykahistoriareligiainformatyka
511:50 - 12:35historiaj.angielskiplastykabiologiareligia
612:50 - 13:35j.polskij.polskiwfj.angielskiwf
713:40- 14:25dor.zawod.j.polskiwfwfchemia
z.wyr.z j.pol.
Klasa VII B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45informatykaWDŻj.polskij.polskigodz. wych
28:55 - 9:40biologiafizykaj.polskireligiamatematyka
39:50 - 10:35historiachemiageografiahistoriaj.niemiecki
410:50 - 11:35geografiamuzykaplastykabiologiafizyka
511:50 - 12:35religiaj.polskimatematykaj.angielskichemia
612:50 - 13:35j.niemieckimatematykawfmatematykawf
713:40- 14:25j.polskij.angielskiwfwfj.angielski
z.wyr.z mat.
GIM Klasa II A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45matematykainformatykareligiabiologiagodz. wych
28:55 - 9:40j.polskimatematykamatematykamatematykaj.niemiecki
39:50 - 10:35biologiaj.niemieckihistoriaj.polskij.polski
410:50 - 11:35wfhistoriageografiawfchemia
511:50 - 12:35j.angielskij.polskij.polskifizykawf
612:50 - 13:35fizykachemiaWDŻj.niemieckij.angielski
713:40- 14:25wfreligiaWOS
GIM Klasa II B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45religiahistoriafizykahistoriagodz.wych
28:55 - 9:40matematykaj.polskiinformatykafizykaj.polski
39:50 - 10:35j.polskibiologiamatematykageografiachemia
410:50 - 11:35wfchemiaj.polskiwfreligia
511:50 - 12:35j.niemieckimatematykabiologiamatematykawf
612:50 - 13:35j.angielskij.niemieckij.angielskiWOSj.angielski
713:40- 14:25wfWDŻj.polski
GIM Klasa III A
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45geografiamatematykaplastykamatematykagodz.wych
28:55 - 9:40historiahistoriareligiaj.niemieckizaj.tech.
39:50 - 10:35wfj.polskij.polskij.angielskibiologia
410:50 - 11:35j.polskij.niemieckizaj.tech.j.polskiwf
511:50 - 12:35matematykawfmatematykawfj.polski
612:50 - 13:35j.angielskireligiageografiafizykaWOS
713:40- 14:25informatykachemiaj.angielski
GIM Klasa III B
NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00 - 8:45historiageografiaj.polskij.niemieckij.polski
28:55 - 9:40fizykaj.niemieckiplastykageografiabiologia
39:50 - 10:35wfmatematykazaj.technicznereligiaj.angielski
410:50 - 11:35matematykaj.polskimatematykamatematykawf
511:50 - 12:35j.polskiwfhistoriawfWOS
612:50 - 13:35religiazaj.tech.godz,wych.j.polskichemia
713:40- 14:25j.angielskij.angielskiinformatyka

 

Font Resize
Kontrast