22 grudnia 2017

Kalendarz roku szkolnego

Uwaga w dni wolne od zajęć edukacyjnych nie kursują autobusy, nieczynna jest stołówka. CZYNNA JEST ŚWIETLICA W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ w godz. 7.00- 15.00.

Data

Wydarzenie

Dzień tygodnia

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wtorek

14 października 2020 r.

Dzień Nauczyciela

Środa

1 listopada 2020 r.

Dzień Wszystkich Świętych

Niedziela

11 listopada 2020r.

Narodowe Święto Niepodległości

Środa

12,13 listopada 2020 r.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć edukacyjnych

Czwartek, piątek

14 grudnia 2020r.

Poinformowanie Uczniów i Rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu

Poniedziałek

23-31 grudnia 2020 r.

Zimowe ferie świąteczne

 

1 stycznia 2021 r.

Nowy Rok

Środa

4,5 stycznia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć edukacyjnych

Poniedziałek, wtorek

6 stycznia 2021 r.

Święto Trzech Króli

Środa

20 stycznia 2021 r.

Poinformowanie Uczniów o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych za pierwszy semestr/ wpisy do dziennika,

Środa

21 stycznia 2021 r.

Pisemna informacja do Rodziców – potwierdzona podpisem zwrotnym wiadomością zwrotną.

Czwartek

29 stycznia 2021 r.

Zakończenie pierwszego półrocza

Piątek

15-28 lutego 2021 r.

4 -17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

 

1-6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczne

Czwartek – wtorek

25 -27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć edukacyjnych

Wtorek- czwartek

3 maja 2020 r.

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Poniedziałek

21 maja 2021r.

Poinformowanie Uczniów i Rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu

Poniedziałek

3 czerwca 2021 r.

Boże Ciało

Czwartek

4 czerwca 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny
od zajęć edukacyjnych

Piątek

11 czerwca 2021 r.

Poinformowanie Uczniów o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych / wpisy do dziennika,

Piątek

14 czerwca 2021 r.

Pisemna informacja do Rodziców – potwierdzona podpisem zwrotnym.

Poniedziałek

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Piątek

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

 
Font Resize
Kontrast