21 grudnia 2017

Kadra – nauczyciele

Sylwia Pyrc
Edukacja wczesnoszkolna
Teresa Klimek
Edukacja wczesnoszkolna
Ewa Paczkowska
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Krüger
Edukacja wczesnoszkolna
Jadwiga Bujacz
Edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Heyser-Słonina
Edukacja wczesnoszkolna
Longina Gierszewska
Edukacja wczesnoszkolna
Łukasz Gabarkiewicz
Język angielski
Dorota Bujkiewicz
Logopeda
Tomasz Gręba
Język angielski
Krzysztof Redzimski
Geografia, przyroda, WF
Przemysław Bujacz
WF, EDB
Aneta Gortat-Kruk
Przedmioty artystyczne, j. angielski
Hanna Panknin
Przedmioty artystyczne, biblioteka
Karolina Felisiak-Dynkowska
Język angielski, język niemiecki
Kamila Skrentna
Chemia
Marcelina Wiecka
Pedagog
Font Resize
Kontrast