21 grudnia 2017

Historia w pigułce

Geneza powstania i otwarcie szkoły
Rozwój organizacyjny i działalność szkoły
Działalność pozalekcyjna
Kadra kierownicza i nauczycielska
Współpraca z rodzicami
Baza materialna szkoły
Reforma i reorganizacja sieci szkół
Inwestycje i remonty ostatniego dziesieciolecia
Font Resize
Kontrast